Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - Giáo sư Cù Trọng Xoay

#1
Xin chào các bạn, đầu tiên, cho tôi xin được tự giới thiệu một chút về bản thân như sau:
Tên: Cù Trọng Xoay
Học vấn: Đại học Bôn Ba
Tuổi: Không thành vấn đề, miễn là chúng mình yêu nhau :">
Giới tính: Nói một cách ngắn gọn và dễ hiểu, theo di truyền học, tôi là một cá thể mang cặp nhiễm sắc thể XY, đó là cặp nhiễm sắc thể quy định giới tính không phải là nữ.
Sở thích: Giữa âm nhạc và hội họa, thứ mà tôi đam mê nhất là phụ nữ
Mời tất cả các bạn đặt câu hỏi cho tôi, càng xoáy càng tốt nhé :) Tôi hứa sẽ thỏa mãn tất cả các câu hỏi của các bạn một cách khách quan, đúng trọng tâm nhất, và nếu được, sẽ thỏa mãn một số thứ khác nữa của các bạn có nhu cầu. Còn chờ gì nữa mà không hỏi?
kế toán thuế tại hà Nội