Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - hong.mkt

#1
Phiếu công đức là một loại phiếu nhỏ dùng để ghi họ và tên, pháp danh, số tiền cúng, ngày cúng, mục đích cúng và được trụ trì ký tên, đóng dấu. Thiết kế phiếu công đức cần xem xét yếu tố đặc thù về kích thước, hình thức trang trí, chất liệu gia công thêm để tăng tính chất trang nghiêm, chọn lọc tối đa những thông tin có thể in sẵn nhằm giúp việc viết phiếu ghi nhận công đức cho tăng ni, phật tử nhanh nhất.
Một số mẫu phiếu công đức được tổng hợp từ nhiều nguồn:Tuyển tập 30+ mẫu thiết kế phiếu công đức file corel tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1PJ5wPA1ITOOd9v2lGLxj4KDK8FATPJxA/view?usp=share_link
#2
Trong bất kỳ giai đoạn học vấn nào từ cấp tiểu học đến trung học cơ sở hay thậm chí là đại học, cao học, các công ty, tổ chức Đảng và cơ quan Nhà nước, những tấm bằng khen, giấy khen vẫn mang một ý nghĩa quan trọng. Những tấm giấy khen không chỉ có ý nghĩa khen thưởng mà còn thể hiện thành tích, sự cố gắng, tinh thần tích cực.
Dưới đây là một số mẫu giấy khen và phôi giấy khen được tổng hợp từ nhiều nguồnLink file corel các mẫu giấy khen tham khảo: https://drive.google.com/file/d/1hq_LAmcP7dVKBBacL4oagz7_6t4NnBQa/view?usp=share_link
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, tìm kiếm Xưởng in hộp giấy cứng tại thủ đô, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng