Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - ngocthanh

#1
   Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng issue trong gitlab:

1. Truy cập vào website: URL https://about.gitlab.com/ 

2. Click vào "Sign in" để đăng nhập:



 • Đã có tài khoản thì chỉ cần nhập Email hoặc Username (tên tài khoản)và đăng nhập.



 • Chưa có tài khoản hãy click vào "Register now" để đăng ký tài khoản:



3. Đăng ký tài khoản:



 • First name (tên người dùng):  (ví dụ: Nguyễn)
 • Last name (họ người dung): (ví dụ: Linh)
 • Username (tên tài khoản ): ví dụ: (linhnguyen)
 • Email: (vi dụ: [email protected])
 • Password (mật khẩu) và click vào "register" để tạo tài khoản



 • Hãy kiểm tra Email của bạn:



Click vào "confirm your account" sẽ đưa bạn tới  màn hình đăng nhập của gitlab



Click vào "sign in" màn hình sẽ hiện lên các vai trò để bạn lựa chọn:





 • My company or team ( cho công ty hoặc team)
 • Just me (cho bạn)



Sau khi chọn xong hãy click vào "Continue" để tiếp tục



 • Group name (tên nhóm) : (ví dụ: nguyenlinh) Click vào "Create group" để tạo nhóm:



 • Project name (tên dự án): (ví dụ: NKL) Click vào "Create project" để tạo dự án:



[/list]
[li]Nếu bạn là người mới thì hãy chọn "Novice" đã có kinh nghiệm thì chọn "Experienced"[/li]
[/list]

Sau khi bạn đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị:



 • Hãy vào dự án mới tạo



 • Click vào "issues" (vấn đề) 🡪 "new issues" (vấn đề mới)



 • Title (tiêu đề): Nhập lỗi hoặc vấn đề gặp phải

 • Description (mô tả):  Nhập nội dung hoặc đính kèm file,ảnh,...
 • Assignee: Lựa chọn người mà bạn muốn gửi vấn đề này

Click vào "submit issue" để gửi vấn đề hoặc lỗi gặp phải
[/list]

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết của mình
#2
Mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng Github trên trình duyệt căn bản

Trước tiên các bạn hãy tạo cho mình một tài khoản



Chúng ta đăng nhập và cùng bắt đầu thôi nào



Để tạo một Repository mới chọn New



Đặt tên cho Repository sau đó chọn Creat Repository



Chúng ta khởi tạo thành công, tiếp tục chọn uploading an existing file để thêm File vào Repository



Nhấn choose your file để thêm file của mình vào Repository

Ghi chú ở phần Commit changes rồi click Commit changes



Vậy là chúng ta đã thêm một file thành công



Để thêm một File nữa vào Repository chọn Add file -> Creat new file



Commit new file



Vậy là đã thêm File thành công



Mình sẽ hướng dẫn thêm các bạn cách Download về máy

Chọn Code nhấn Download ZIP để tải tệp Zip về máy của mình



Thêm nữa là cách xóa Repository của mình đi

Các bạn chọn Settings



Kéo xuống dưới khu vực Danger Zone chọn Delete this Repository



Copy tên Repository xuống rồi chọn I under stand the consequences, delete this Repository



Đó là các bước căn bản để sử dụng Github trên trình duyệt quá dễ phải không nào  :lick:

Cảm ơn các bạn đã quan tâm bài viết của mình!
#3
Bài viết này mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cách sử dụng Github Desktop for Windows

Bạn cần truy cập vào https://desktop.github.com để download phần mềm về máy của bạn.



Khởi tạo một Repository mới



Muốn thay đổi tài khoản chọn File -> Options -> Sign in



Nhập tên Repository, nếu muốn thêm mục README thì tích box, chọn Create repository



Các bạn có thể làm việc với Visual Studio Code, VSCode,...



Ngay lập tức cửa sổ của VS Code sẽ xuất hiện




Bạn hãy bắt đầu viết code nào. Khi lưu Code thì sẽ tự động chuyển bài sang Github.




Khi thêm code sẽ xuất hiện những dấu + mới để ta dễ phát hiện.



Nhập ghi chú rồi Commit



Bạn có thể xem lại lịch sử trước khi Publish Repository.



Click Publish để đẩy Repository đến Github Desktop



Click Publish Repository



Như vậy là các bạn đã đẩy lên thành công một Repository. Mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn đẩy cùng lúc nhiều Repository lên Github. Sau khi các bạn đã tạo thêm những thư mục khác click box muốn đẩy lên.





Nhập ghi chú rồi Commit



Cuối cùng Push Origin lên là xong.



Như vậy là đã thành công một Repository

Và đây là bước tạo thêm Repository mới

Click Current Repository -> Add -> nhập tên -> Create New Repository



Tạo Branch mới

Click Current Branch -> New Branch -> nhập tên của Branch -> Create New Branch



Vậy là mình đã hướng dẫn dùng Github Desktop căn bản dễ hiểu nhất
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình  :lick:
#4
Bạn muốn sử dụng được Github trước tiên bạn phải đăng kí tài khoản một tài khoản Github bạn vui lòng truy cập: https://github.com

Đầu tiên trên màn hình hiển thị bạn vui lòng chọn Sign up hoặc Sign up for Github



Sau khi bấm vào Sign up trên Màn hình của chúng ta sẽ hiển thị



Chúng ta điền đầy đủ vào các lớp đó sau đó xác thực verify your account và bấm vào create account



Sau đó chúng ta tiến hành 1 số cài đặt và màn hình hiển thị



Create a repository: tạo một kho lưu trữ mới

Create an organization: tạo một tổ chức

Start learning: bắt đầu học

Khi chúng ta bấm vào create a repository màn hình sẽ hiển thị



Sau đó chúng ta điền đầy đủ các thông tin vào các lớp



Riêng 2 cái public và private thì mình sẽ giải thích cho các bạn nha

Nếu các bạn chọn publish thì nghĩa là cái kho lưu trữ ý tất cả mọi người trên internet có thể xem. Bạn có thể chọn người cam kết

Còn private là bạn chọn người có thể xem và cam kết kho lưu trữ này

Sau khi điền đầy đủ thông tin các bạn chọn create repository



Sau khi create repository xong màn hình của các bạn sẽ hiển thị



Khi bạn chọn go to file bạn có thể tìm các tệp



Còn bạn chọn add file trên màn hình sẽ hiển thị



Nếu bạn muốn tạo tệp mới bạn chọn create new file



Sau khi chọn create new file màn hình sẽ hiển thị



Sau đó chúng ta điên thông tin tên file chúng ta muốn tạo



Sau đó chúng ta bấm Enter màn hình chúng ta hiển thị và file của chúng ta đã tạo



Khi chúng ta muốn tải một tệp nào đó lên chúng ta chọn uploads file



Sau khi bấm vào upload file màn hình hiển thị



Sau đó chọn choose your file chúng ta chọn file cần uploads sau khi chọn xong trên màn hình hiển thị



Sau đó chúng ta điền thông tin và chọn commit



Sau khi chọn commit trên màn hình hiển thị file chúng ta đã upload



Vậy là chúng ta đã upload thành công
#5
Chào các bạn lại là mình đây mình lại tiếp tục hướng dẫn các bạn sử dụng Create Add và Clone trên GitHub Desktop

Trước tiên chúng ta tìm hiểu sơ qua về 1 số chức năng của nó nha

1. Create new Repository: Tạo kho lưu trữ mới

2. Add Existing Repository: Thêm kho lưu trữ hiện có

3.Clone Reposition: Kho lưu trữ nhân bản

Trước hết chúng ta phải tạo ra một kho lưu trữ mới

Đầu tiên chúng ta chọn Add



Sau đó chúng ta chọn Create new repository



Sau khi chọn Create new repository màn hình sẽ hiện lên



Sau đó chúng ta sẽ điền vào các từ thích hợp các trường



Sau đó chúng ta bấm chọn Create repository



Sau khi Create repository xong màn hình của chúng ta hiển thị



Sau đó chúng ta sẽ publish repository lên trên thanh menu chúng ta chọn publish



Sau khi chọn publish màn hình hiển thị github Desktop sẽ tự động nhập các trường mà bạn đã tạo ở kho lưu trữ



Sau đó chúng ta sẽ chọn publish repository



Sau khi publish xong màn hình chúng ta sẽ hiển thị



Vậy là chúng ta đã create new repository xong

Sau khi xong chúng ta sẽ thêm vào kho lưu trữ hiện có

Chúng ta chọn add existing repository



Màn hình chúng ta hiển thị lên



Sau đó chúng ta chọn choose để tìm kiếm điều hướng đến kho mà bạn muốn lưu trữ



Sau đó chúng ta chọn add repository



Sau khi Add xong màn hình hiển thị của chúng ta



Khi chúng ta muốn clone reposition chúng ta chọn thư mục cần clone sau đó chúng ta chọn



Sau đó màn hình chúng ta sẽ hiển thị lên



Chúng ta có thể nhập vào kho lưu trữ hoặc nhập thủ công bằng url hoặc tên người dùng của kho lưu trữ



Sau đó chúng chọn choose để chọn kho mà bạn muốn lưu trữ



Sau đó chúng ta chọn clone để sao chép



Sau khi clone xong màn hình hiển thị



Vậy là chúng ta đã clone thành công

Cảm ơn các bạn đã xem bài viết của mình
#6
Trong bài viết này mình sẽ giới thiệu công cụ Github Desktop - một công cụ tuyệt vời để tìm hiểu và làm quen với git

Các bạn có thể tải về Github Desktop tại: https://desktop.github.com/



Sau khi các bạn tải xong các bạn tiến hành cài đặt Github Desktop



Cài đặt xong các bạn đăng nhập bằng tài khoản Github



Sau khi đăng nhập xong chúng ta có thể Add, Create, Clone một local Repository



Sau khi Add xong chúng ta có thể clone code đã được đẩy sẵn lên Github

]

Sau khi clone xong những thay đổi code trong file mà chúng ta clone về thay đổi sẽ hiển thị lên Github Desktop



Sau khi sửa xong chúng ta sẽ nhập comment tên file chúng ta đã sửa sau đó chọn tên file và tiến hành commit code lên Github Desktop



! 1 số lưu ý nhỏ cho các bạn là chúng ta chọn tên file mà chúng ta sửa lên thui nha như trên hình chứ các bạn đừng tích hết vào và commit lên nếu các bạn commit như vậy chắc chắn sẽ lỗi cho người khác đó nha

Sau đó chúng ta sẽ push code lên



Như thế này là chúng ta chưa push thành công đâu

Sau khi push lên chúng ta tiến hành kiểm tra lịch sử



Và chọn file chúng ta vừa update sau đó chọn push



Như này thì mới là push thành công nha



Vậy là chúng ta đã sử dụng được Github Desktop rồi nha. Trên đây mình chỉ hướng dẫn những bước cơ bản về github desktop thui nha.
kế toán thuế tại hà Nội