Menu

General Statistics - [email protected]

Total time spent Online
205 days, 6 hours and 56 minutes
Total Posts
10,803 posts
Total Topics started
1,841 topics
Number of Polls created
4 polls
Number of Votes cast
10 votes

Posting activity by Time

 • 32 posts (3%)
  0
 • 31 posts (3%)
  1
 • 12 posts (1%)
  2
 • 3 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 1 posts (0%)
  5
 • 5 posts (0%)
  6
 • 14 posts (1%)
  7
 • 10 posts (1%)
  8
 • 32 posts (3%)
  9
 • 53 posts (5%)
  10
 • 59 posts (6%)
  11
 • 49 posts (5%)
  12
 • 54 posts (5%)
  13
 • 50 posts (5%)
  14
 • 53 posts (5%)
  15
 • 66 posts (7%)
  16
 • 54 posts (5%)
  17
 • 67 posts (7%)
  18
 • 40 posts (4%)
  19
 • 40 posts (4%)
  20
 • 92 posts (9%)
  21
 • 114 posts (11%)
  22
 • 70 posts (7%)
  23

Most popular Boards by Posts

Giao lưu âm nhạc
1474 posts of the member's 10803 posts (13.64%)
1474
Yêu tiếng cười - Chat chít
1412 posts of the member's 10803 posts (13.07%)
1412
Tin học
968 posts of the member's 10803 posts (8.96%)
968
Gallery cuộc sống
594 posts of the member's 10803 posts (5.50%)
594
Văn xuôi
569 posts of the member's 10803 posts (5.27%)
569
Đố vui
394 posts of the member's 10803 posts (3.65%)
394
Ngoại ngữ
315 posts of the member's 10803 posts (2.92%)
315
Không phân loại
174 posts of the member's 10803 posts (1.61%)
174
Ăn mặc - Sức khỏe - Mẹo vặt
134 posts of the member's 10803 posts (1.24%)
134
Báo củ cải
128 posts of the member's 10803 posts (1.18%)
128

Most popular Boards by Activity

Chợ điện tử
5 posts of the board's 5 posts (100.00%)
100.00%
Tài nguyên, Tư liệu, Sách hướng dẫn
24 posts of the board's 32 posts (75.00%)
75.00%
Giao lưu âm nhạc
1474 posts of the board's 3210 posts (45.92%)
45.92%
Thắc mắc - Góp ý
59 posts of the board's 148 posts (39.86%)
39.86%
Tin học
968 posts of the board's 2656 posts (36.45%)
36.45%
IOS
2 posts of the board's 6 posts (33.33%)
33.33%
Ngoại ngữ
315 posts of the board's 1029 posts (30.61%)
30.61%
Gallery cuộc sống
594 posts of the board's 1967 posts (30.20%)
30.20%
Mobile
107 posts of the board's 360 posts (29.72%)
29.72%
Thông báo chung
36 posts of the board's 131 posts (27.48%)
27.48%
kế toán thuế tại hà Nội