Menu

General Statistics - tùng anh

Total time spent Online
5 days, 1 hours and 53 minutes
Total Posts
656 posts
Total Topics started
126 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 56 posts (9%)
  0
 • 30 posts (5%)
  1
 • 20 posts (3%)
  2
 • 7 posts (1%)
  3
 • 6 posts (1%)
  4
 • 1 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 3 posts (0%)
  7
 • 12 posts (2%)
  8
 • 8 posts (1%)
  9
 • 15 posts (2%)
  10
 • 25 posts (4%)
  11
 • 45 posts (7%)
  12
 • 32 posts (5%)
  13
 • 33 posts (5%)
  14
 • 14 posts (2%)
  15
 • 34 posts (5%)
  16
 • 50 posts (8%)
  17
 • 86 posts (13%)
  18
 • 28 posts (4%)
  19
 • 13 posts (2%)
  20
 • 29 posts (4%)
  21
 • 38 posts (6%)
  22
 • 68 posts (10%)
  23

Most popular Boards by Posts

Tài Hoa Thi
173 posts of the member's 656 posts (26.37%)
173
Văn xuôi
86 posts of the member's 656 posts (13.11%)
86
Yêu tiếng cười - Chat chít
42 posts of the member's 656 posts (6.40%)
42
Người yêu thơ
29 posts of the member's 656 posts (4.42%)
29
Báo củ cải
24 posts of the member's 656 posts (3.66%)
24
Thơ sáng tác
9 posts of the member's 656 posts (1.37%)
9
Thế giới trẻ thơ
8 posts of the member's 656 posts (1.22%)
8
Đố vui
8 posts of the member's 656 posts (1.22%)
8
Gallery cuộc sống
5 posts of the member's 656 posts (0.76%)
5
Không phân loại
3 posts of the member's 656 posts (0.46%)
3

Most popular Boards by Activity

Tài Hoa Thi
173 posts of the board's 1475 posts (11.73%)
11.73%
Báo củ cải
24 posts of the board's 676 posts (3.55%)
3.55%
Văn xuôi
86 posts of the board's 3338 posts (2.58%)
2.58%
Thế giới trẻ thơ
8 posts of the board's 374 posts (2.14%)
2.14%
Người yêu thơ
29 posts of the board's 1605 posts (1.81%)
1.81%
Chém gió
1 posts of the board's 81 posts (1.23%)
1.23%
Thơ sáng tác
9 posts of the board's 1011 posts (0.89%)
0.89%
Thắc mắc - Góp ý
1 posts of the board's 148 posts (0.68%)
0.68%
Yêu tiếng cười - Chat chít
42 posts of the board's 7394 posts (0.57%)
0.57%
Đố vui
8 posts of the board's 2293 posts (0.35%)
0.35%
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội