Menu

General Statistics - tùng anh

Total time spent Online
5 days, 1 hours and 53 minutes
Total Posts
656 posts
Total Topics started
126 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
0 votes

Posting activity by Time

 • 56 posts (9%)
  0
 • 30 posts (5%)
  1
 • 20 posts (3%)
  2
 • 7 posts (1%)
  3
 • 6 posts (1%)
  4
 • 1 posts (0%)
  5
 • 0 posts (0%)
  6
 • 3 posts (0%)
  7
 • 12 posts (2%)
  8
 • 8 posts (1%)
  9
 • 15 posts (2%)
  10
 • 25 posts (4%)
  11
 • 45 posts (7%)
  12
 • 32 posts (5%)
  13
 • 33 posts (5%)
  14
 • 14 posts (2%)
  15
 • 34 posts (5%)
  16
 • 50 posts (8%)
  17
 • 86 posts (13%)
  18
 • 28 posts (4%)
  19
 • 13 posts (2%)
  20
 • 29 posts (4%)
  21
 • 38 posts (6%)
  22
 • 68 posts (10%)
  23

Most popular Boards by Posts

Tài Hoa Thi
173 posts of the member's 656 posts (26.37%)
173
Văn xuôi
86 posts of the member's 656 posts (13.11%)
86
Yêu tiếng cười - Chat chít
42 posts of the member's 656 posts (6.40%)
42
Người yêu thơ
29 posts of the member's 656 posts (4.42%)
29
Báo củ cải
24 posts of the member's 656 posts (3.66%)
24
Thơ sáng tác
9 posts of the member's 656 posts (1.37%)
9
Đố vui
8 posts of the member's 656 posts (1.22%)
8
Thế giới trẻ thơ
8 posts of the member's 656 posts (1.22%)
8
Gallery cuộc sống
5 posts of the member's 656 posts (0.76%)
5
Không phân loại
3 posts of the member's 656 posts (0.46%)
3

Most popular Boards by Activity

Tài Hoa Thi
173 posts of the board's 1475 posts (11.73%)
11.73%
Báo củ cải
24 posts of the board's 676 posts (3.55%)
3.55%
Văn xuôi
86 posts of the board's 3338 posts (2.58%)
2.58%
Thế giới trẻ thơ
8 posts of the board's 374 posts (2.14%)
2.14%
Người yêu thơ
29 posts of the board's 1605 posts (1.81%)
1.81%
Chém gió
1 posts of the board's 81 posts (1.23%)
1.23%
Thơ sáng tác
9 posts of the board's 1011 posts (0.89%)
0.89%
Thắc mắc - Góp ý
1 posts of the board's 148 posts (0.68%)
0.68%
Yêu tiếng cười - Chat chít
42 posts of the board's 7394 posts (0.57%)
0.57%
Đố vui
8 posts of the board's 2293 posts (0.35%)
0.35%
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, tìm kiếm Xưởng in hộp giấy cứng tại thủ đô, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng