Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - tinhbanvatoi

#21
đề nghị cho con bé Nothing nhé hihihi, dạo này trông nó bựa nhất đấy  :lick:
#22
Thưa giáo sư rất vui vì giáo sư đã tham gia vào HTY của chúng tôi hihihi chúc giáo sư thật nhiều vui vẻ.
Tôi cũng có câu hỏi tới giáo sư, tại sao khi buồn người ta thường đi lang thang hoặc ngôi yên lặng vậy nhỉ  :P
#23
mới đây phòng mình mới xuất hiện một tổ Bựa mới chết chứ, ai là thành viên cũng bựa vãi cả ra ... mà mình lại là ... :lick:
#24
mẩu chuyển làm mình tỉnh cả người hihihi
#25
Thơ sáng tác / Re: BAO GIỜ
10/11/11, 16:12
thơ mình thấy buồn buồn làm sao ý nhỉ.
#26
hình như có pass thì phải không mở được
#28
nhìn cố citizen càng lớn càng giống ngày xưa hihihi, vào góp vui và đuổi hình đi em
#29
thế mới là xã hội chứ hihihi. các loại thể loại không tài nào mà hiểu nội đúng không nhỉ
#30
các file bi virus sẽ không hiển thị mà ?
kế toán thuế tại hà Nội