Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - hoatim

#1511
Tài Hoa Thi / tình là bụi
27/02/07, 20:29
Yêu nhau chớ nói câu thề
Thề sống thề chết chỉ là  đầu môi
Khi cô đơn tôi mới hiểu được rằng
Tình là bụi chỉ thổi nhẹ là bay
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội