[Vova] My Music - My Playlist

Started by vovavietnam, 02/01/10, 17:30

Previous topic - Next topic

vovavietnam


vovavietnam

Dell mà nghỉ linh tinh nửa, sống đơn giãn cho đời thanh thãn :beer:

Yêu đời - MTV
[ MTVband ] Yêu Đời

vovavietnam


vovavietnamEasy come, easy go, that's just how you live
Oh, take, take, take it all but you never give
Should've known you was trouble from the first kiss
Had your eyes wide open, why were they open?

Gave you all I had and you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, you did
To give me all your love is all I ever asked
'Cause what you don't understand is

I'd catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
I'd jump in front of a train for ya
You know I'd do anything for ya

I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same

No, no, no, no

Black, black, black and blue, beat me 'til I'm numb
Tell the devil I said, hey, when you get back to where you're from
Mad women, bad women, that's just what you are, yeah
You'll smile in my face then rip the brakes out my car

Gave you all I had and you tossed it in the trash
You tossed it in the trash, yes, you did
To give me all your love is all I ever asked
'Cause what you don't understand is

I'd catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
I'd jump in front of a train for ya
You know I'd do anything for ya

I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for ya, baby
But you won't do the same

If my body was on fire
Ooh, you'd watch me burn down in flames
You said you loved me, you're a liar
'Cause you never, ever, ever did, baby

But darling, I'd still catch a grenade for ya
Throw my hand on a blade for ya
I'd jump in front of a train for ya
You know I'd do anything for ya

I would go through all this pain
Take a bullet straight through my brain
Yes, I would die for you, baby
But you won't do the same

No, you won't do the same
You wouldn't do the same
Ooh, you never do the same
No, no, no, no

vovavietnam

Chúc cả nhà có một tháng 12 nhiều niềm vui nhé!
Back To December - Taylor Swift
Taylor Swift - Back To December - Lyrics [HQ/HD] (NEW OFFICIAL SONG)


vovavietnam

#56Đêm - M4U
http://www.youtube.com/watch?v=1OzZn8GjWgg
Tâm trạng quá.
Mình không được vui....

vovavietnam

The Final Countdown - Europe
đếm ngược tới 21/12/2012 nào!!!
► [Rock Kinh Điển] The Final Countdown - Europe

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội