Chào mừng đại lễ 1000 năm Thăng Long - thơ kính :

Started by Phan Tâm, 14/01/10, 13:09

Previous topic - Next topic

Phan Tâm

   

Bản trường ca ngàn năm đất Việt - Triều Lý
Phần 1 : Lý Thái Tổ - Lý Công Uẩn ( 1009 - 1028 )


Khởi ngày hồng thắm trời mây
Công phu va vọng đặng đầy phước an
Hào quang rực sáng cổng Tràng
Lạ lùng khánh vạn đẹp đàng Phật duyên

Giật mình đêm mộng điềm huyền
Khánh Văn hồi nhớ thần truyền là đây :
Lòng tay son chạm sơn hà
Hình hài xã tắc rõ là minh quân

Đặt tên Công Uẩn thiếu nhân
Thành niên ngưỡng Phật thanh thân hiếu từ
Võ văn kiệt xuất nhà sư
Sớm nhanh khanh tước " Chỉ Huy Sứ " thần .

Tiền Lê cuộc vận nhược cần
Muôn dân oán chán triều thần cần vương
Đương thời Long Đĩnh bại thường
Nguyên cơ :  Sét đánh sấm tường chân quân

Đại thần Cam Mộc thuận nhân
Cùng sư Vạn Hạnh khởi vâng ý trời
Ngày dài đã rõ thiên thời
Tôn vinh "  Thân Vệ " đức ngời giữ ngôi

Năm hồng phước , thỏa tinh khôi
Thuận Thiên niên hiệu - Lý dời kinh đô
Vừa hay vua thấy điềm rồng
Đại La tên cũ , mới hồng : Thăng Long

Chiếu rằng : Núi dựa dải sông
Rồng chầu hổ phục thể công sinh tồn
Nghiệm gương " Tam Đại " vững tròn
Trẫm tin cơ lý thịnh phồn nước non

Chu toàn thu ấy  : Lưu Cơ
Chỉnh trang tiếp giá toại mong quân thần
Thăng Long cờ xí hợp quần
Thủ đô Cồ Việt đẹp vần thái an

Bốn phương Thánh Trấn hương đàn
Tám tòa Pháp Bảo hạnh tràn yên dân
Trong ngoài thỏa đáng cội cành
An cư lạc nghiệp tu thành chỉnh trang

Bang giao chỉ sứ hòa sang
Thái bình được lập danh vang nước hùng
Đê điều khơi mở khắp cùng
Khuyến dân khai khẩn những vùng hoang sơ

Tài nguyên ruộng đất rộng chờ
Nghiệp nông đôn đốc người người chăm siêng
Thuế tô định rõ phần riêng
Chỗ cần nộp đủ , chỗ phiền chuẩn ân

Đãi đằng hữu lý an dân
Cơm no áo ấm thanh tân nhà nhà
Trên nhường dưới kính thật thà
Sống cho hòa thuận mượt mà đạo tâm

Giữ cho nghĩa cử thắm đằm
Chăm tu chùa miếu hội rằm dâng hương
Giác tha là đức hiền lương
Chí tri hướng thiện tỏ tường Phật Anh

Động viên bá chúng lòng lành
Niệm từ bác ái cội nhành bình gia
Quan tâm hiếu đạo gương xa
Võ văn cần giữ đậm đà đức sinh

Trăm nghề phải quý phải minh
Văn chương phải thúy , tâm linh độ cầu
Chung tay cần kiệm giúp nhau
Chăn nuôi phát triển , bò trâu giữ cày

Nuôi tằm dệt lụa khéo ngày
Những nơi lục lội phải gầy đê nương
Giữ cho mùa lúa đặng hường
Hoa thơm trái ngọt cảnh vườn xinh tươi

Khuếch trương mỹ nghệ đẹp đời
Khai đào quặng mỏ tích lời của công
Mở mang đường bộ đường sông
Chợ to chợ nhỏ , giao thông hợp tình

Mỗi Hương mỗi Giáp tuỳ hình
Công thương phát triển , công trình lượng so
Gia phong tuỳ giữ đạo Nho
Công bằng tín ngưỡng chẳng lo phiền rầy

Một thời Đế trị đức đầy
Lấy Pháp làm chuẩn , Đạo dày chuyển an
Muôn nhà no ấm thịnh khang
Nội tâm hướng hạnh thỏa nhàn an nhiên

Ghi công tài đức Thuận Thiên
Cung nghênh tư tưởng đạo duyên Di Đà
Hình thành bản sắc giác tha
Thắm nhuần văn hóa vinh ca Lý triều .


Hết phần một .
Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

Phan Tâm


Bản trường ca ngàn năm đất Việt - Triều Lý .
Phần 2 : Lý Thái Tông - Lý Phật Mã ( 1028 - 1054 )


Trần gian  phúc thọ tuỳ duyên
Tài hoa xuất chúng cũng quyền thiên cơ
Xót xa nhân kiệt ngôi trời
Thể Long suy yếu tuổi đời cửu nguyên

Đúng ngày Mậu Tuất triều truyền
Giữa Long An điện - Đế huyền vừa băng
Muôn dân chưa hết ngỡ ngàng
Lễ quan chưa đặng - bàng hoàng loạn quân

Ba Vương áp đặt quần thần
Vây thành gấp gáp quyết giành ngôi vua
Hiềm vì cốt nhục tương tàn
Khai Thiên - Thái Tử định đàng Tướng minh :

" Tướng rằng : Lễ giáo bội tình
Tế tang chưa phục đã rình cướp ngôi
Đó là giặc loạn nghịch trời
Chúng thần khẩn thiết khấu lời động binh "

Vệ : Lê Phụng Hiểu trung trinh
Chém Vương : Vũ Đức . Giặc kinh quy hàng
Ơn trời nghiệp đế rỡ ràng
Can qua nguy biến , thể vàng bình yên

Rõ huyền Phật Mã tướng tiên
Gáy sau có bảy chấm tuyền hội duyên
Xếp thành Bắc Đẩu tự nhiên
Lược thao văn vũ  , khôi nguyên tính lành

Đẹp ngày triều chính quang thanh
Ngôi cao cửu đỉnh : Thiên Thành - Thái Tông
Noi gương Tiên Đế thảo lòng
Khuyến dân kiệm ước , cày trồng tích lương

Chuẩn y bộ luật tinh tường
Hình thư nhân đạo , cấm phường buôn nô
Phân chia cung lộ , giảm tô
Ích cho hành pháp thuận thông dân tình

Trùng tu nghệ thuật miếu đình
Xây chùa Diên Hựu kiến trình ngàn năm
Quan tâm văn hoá Chiêm Thành
Hài hoà kết hợp trưởng thành văn chương

Khuyên trong khắp bộ tùy phương
Noi theo quốc giáo nhu cương bố lành
Khai tâm tự chủ học ngành
Tự may tự dệt lưu hành hàng ta

Thân chinh cày cấy ,  gương xa
Đẹp mùa lễ tế khuyến dân cần cù
Dạy rằng chăm chỉ ,  chăm tu
Quân - Quan phải túc phải trù phương an

Cảm vua , dân phục tiếng vang
Muôn tâm càng quý Pháp Tràng càng thanh
Tư duy thắm thúy cội cành
Noi gương Thiên Tử thảo lành con dân

Sử ghi : Buổi đất nước cần
Đặt quan Tiết Trấn nhọc nhằn chưa phân
Người Nùng lẽ ấy nghịch thần
Dấy quân làm loạn bội phần gian nan

Láng giềng có nước Chiêm Thành
Động binh mặt bể làm càn , nhiễu nhương
Rõ ràng giặc đã xem thường
Triều đình đất Việt hùng cường chính anh

Ngự truyền : Chuẩn bị binh nhanh
Thân chinh chính tuyến đánh tan giặc Nùng
Thái Tông lần nữa lẫy lừng
Uy nghiêm chiến tích sử hừng vũ văn

Tổn hao binh biến khó khăn
Dù rằng hiển hách mỗi lần hành quân
Từ tâm vẫn niệm nghĩa nhân
Nên thường độ lượng vị tha giặc càn

Mang tư tưởng Phật trải ngàn
Hào quang xử thế đượm tràn dân gian
Hình thành cuôc sống huy hoàng
Người dân nước Việt kiện toàn trí năng

Phạt Chiêm bác ái đãi đằng
Tha cho sĩ tướng đã hàng bình an
Cấp thêm ruộng đất làm ăn
Nêu cao trí nghĩa nhân văn muôn đời

Khen thay Phật Mã tuyệt vời
Làm vua đoan chính ngời ngời chiến công
Tâm nguyên huệ giác hanh thông
Trị vì xã tắc đẹp mong điều lành

Đại công đại đức là cành
Nở bông truyền thống thơm thanh khắp nhà
Từ sinh hoạt đến kiến gia
Trùng phùng cõi Việt lễ ca đạo trời .
Hết phần 2 .
Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

Phan Tâm


Bàn trường ca 1000 năm đất Việt - Triều Lý

Phần 3 : Lý Thánh Tông – Lý Nhật Tôn  ( 1054 – 1072 )


Bốn mùa nhuận thắm an ngơi
Niết bàn nở đoá sen mời thanh vân
Thọ Lăng - tang liệm đức nhân
Thái Tông cưỡi hạc , dứt trần cuộc duyên

Ngày lành tháng tốt khôi nguyên
Kế thừa ngôi báu , chỉ truyền xá ân
Đổi tên : Đại Việt - nước nhà
Niên là Long Thụy , hiệu là Thánh Tông

Thiếu thời nổi tiếng tinh thông
Văn uyên võ bác , trí trông tang bồng
Mười lăm tuổi đã noi rồng
Tham gia chính tuyến khởi vòng chiến công

Thiện danh đạo lý hường hồng :
Những năm trời rét truyền lòng thiên ân
Tù nhân phải có chiếu nằm
Cơm no hai bửa , lỡ lầm xét sau

Phàm là nặng nhẹ nháo nhàu
Cũng vì chưa ngộ mới sầu tù chung
Xử cho nhân ái phục tùng
Con dân một cõi mới cùng hưng an

Một đời thiện ý đạo mầu
Công xây chùa tháp chuông hầu Phật gia
Chí tình chú trọng Nho ca
Tu đền Khổng Tử nhã nhàn sĩ khang

Khởi công Văn Miếu chỉnh trang
Đặt khoa Bác Sĩ , sửa sang văn phòng
Việc binh huấn luyện tấn công
Duyệt quân diễu võ phương ngoài phải kiêng :

Hữu tiền bốn bộ hùng riêng
Họp thành trăm đội chú chuyên tốc hành
Kỵ binh , bắn đá bố rành
Hiệu kỳ uy dũng , quân hành có phiên

Nhiều lần quân Tống đảo điên
Lần sang biên giới chẳng kiềng binh ta
Chỉ truyền  phạt Tống , hùng ca
Trói tướng Dương Bảo - Bắc xa thuận đàm

Nam chinh , chiến tích  khải hoàn
Vua Chiêm : Chế Cũ - ra hàng , xin dâng :
Ba châu - thần phục minh quân
Nước ta  bờ cõi thêm phần tài nguyên

Nghe rằng : Khởi cuộc đánh Chiêm
Lần đầu Nam tiến chưa yên cõi bờ
Rút quân cơ lỡ ơ hờ
Lại nghe dân ngợi Hậu chờ đảm đang

Sự mình : Hảo hán hiên ngang
Lý đâu chịu lép với nàng khuê phong
Tự tin quay lại cuộc hồng
Mang về chiến thắng rạng dòng Lý : Long

Triều thời vua Lý Thánh Tông
Phi là nữ hạnh . Tướng  phong từ trời
Nguyên cơ : Hậu Ý tuyệt vời
Giỏi giang việc nước lại ngời đạo duyên

Một bài kệ cú chân nguyên
Sắc – Không triết tự lưu truyền dân gian
Đẹp thay uyên lý nhã nhàn
Lòng dân cảm hóa tôn bàn :  Quan Âm

Lý Thường Kiệt dạ trung kham
Phò vua giữ nước tiếng tăm hào hùng
Thái sư Lý Đạo .. Phụng hưng
Triều ca bình ổn muôn trùng lập công .

Nhà Việt gạo trắng nước trong
Ba thời Triều Lý rỡ hồng quê hương
Trị an một hướng vô thường
Quy phương nguyện giác tỏ tường khánh ngân

Muôn dân thấu đáo thật thà
Thơm vào sen nở mượt mà chính anh
A Di - niệm cảm cuộc trần
Nguồn từ tư tưởng thắm nhuần can qua

Quãng thời tiếng mõ vang xa
Tràng hạt lần gởi an ca thái bình
Tuyệt vời phúc phước lượt trình
Cúng dường Tam Bảo thuận tình thế gian

Bát cơm chén nước bố cần
Kính cha ngưỡng mẹ đại ân đại từ
Hoá nên truyền thống thanh thư
Kiến tâm kiến ý kiến sư kính chùa

Từ bi đôi chữ đẹp mùa
Nở ra tất cả nghĩa từ nhân gian
Nhà nhà nhận nhuận bình an
Thuận tôn quốc giáo nhã ca Nam Triều .


Hêt phần 3 .Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội