Tranh thơ của Ảo ảnh _ Tình yêu

Started by ảo ảnh _tình yêu, 14/05/09, 22:42

Previous topic - Next topic

ảo ảnh _tình yêu

#10
Tranh thơ của Ảo ảnh_Tình yêu - Trước Biển :

ảo ảnh _tình yêu

#11
Tranh thơ : Tháng sáu của Ào Ảnh_Tình Yêu :

ảo ảnh _tình yêu

#12
Tranh thơ của Ảo ảnh _ tình yêu :

ảo ảnh _tình yêu

Tháng Mười

Tháng mười vội đến làm chi
Xuân thì chưa đến , thu thì vừa qua

Heo may một thoáng da gà
Giật mình mới biết là ta muộn màng

Sang _ Hèn một chút hồng nhan
Phận duyên tất cả lỡ làng tại anh

Tháng mươi_ mười tháng qua nhanh
Còn hai tháng nữa để dành đợi xuân

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội