Presentation - Tính tương tác của icon trong thiết kế

Started by [email protected], 10/12/10, 10:45

Previous topic - Next topic

[email protected]

http://www.slideshare.net/saosangmo/tnh-tng-tc-ca-icon-trong-thit-k

Từ rất lâu rồi mình vô tình vớ được tài liệu này trên mạng, đọc khá dễ hiểu và cảm thấy bổ ích, nay nhânlúc tìm ra share cho đồng nghiệp --> share luôn cho mọi người.

Bài trình bày của tác giả JON HICKS, là designer của trình duyệt Opera.

-saosangmo

kế toán thuế tại hà Nội