Chuyện ăn xin

Started by [email protected], 27/09/12, 01:56

Previous topic - Next topic

[email protected]


Một bà béo bước ra khỏi quán ăn, thấy tên ăn mày tội nghiệp quá, bà ta liền dúi vào tay anh ta và nói nhỏ:
- Này! Giữ lấy mà đi ăn phở!
Đợi bà ta đi khuất, "đồng nghiệp" ngồi cạnh quay sang hỏi:
- Ê! Bà ấy cho bao nhiêu vậy mày? Cả một bữa phở kia mà
- Bà ấy cho 2 miếng chanh!

kế toán thuế tại hà Nội