Xin chào khách quý. Xin hãy đăng nhập.

29/11/20, 10:57

Bạn bè đang thảo luận rất sôi nổi, sao bạn chưa tham gia?

Chat

saos@ngmo

2020 Jul 01 19:35:06
hello

Bạn đang xài điện thoại nào?

Tác giả Lovers_Again, 30/03/12, 00:13

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

Tịnh Du

Đang xài cục gạch. Nếu đoán tính cách qua cái điện thoại thì mình tự hào nói răng mình là người rất chung thuỷ, trước sau như một.
Và con tim đã vui trở lại

kekeke

gjog mjh.xaj DT cag jt chuk nag cag tot.sms va call thuj
bluetooth_tinh_yeu

TinyPortal 1.6.7 © 2005-2020