Bạn đang xài điện thoại nào?

Started by Lovers_Again, 30/03/12, 00:13

Previous topic - Next topic

Tịnh Du

Đang xài cục gạch. Nếu đoán tính cách qua cái điện thoại thì mình tự hào nói răng mình là người rất chung thuỷ, trước sau như một.
Và con tim đã vui trở lại

kekeke

gjog mjh.xaj DT cag jt chuk nag cag tot.sms va call thuj
bluetooth_tinh_yeu

kế toán thuế tại hà Nội