Cho xin

Started by mautimpanse, 12/04/12, 22:15

Previous topic - Next topic

mautimpanse

Cho tôi xin giấc ngủ vùi
Để tôi khỏi khóc bùi ngùi đắng cay
Cho tôi ước một lần say
Để quên tất cả nợ vay cuộc trần
Cho tôi mượn chút ân cần
Vỗ về tim nát đỡ đần đớn đau
Xin cho giấc mộng qua mau
Để tôi trở lại ngày sau yên bình .

kế toán thuế tại hà Nội