Một số bức ảnh về Hoa Sen ở Hàn do mình chụp

Started by Lovers_Again, 07/08/13, 00:23

Previous topic - Next topic

Lovers_Again

Mới học chụp thôi cả nhà chỉ bảo đừng gạch đá nhé.

Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

[email protected]


Lovers_Again

Quote from: [email protected] on 24/08/13, 18:00
Nhiều tiền lợi hại thaajt đấy


Hoa sen liên quan gì đến tiền thế bác
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

kế toán thuế tại hà Nội