Xin chào khách quý. Xin hãy đăng nhập.

11/08/20, 08:04

Bạn bè đang thảo luận rất sôi nổi, sao bạn chưa tham gia?

Chat

saos@ngmo

2020 Jul 01 19:35:06
hello

Cách xử lý lỗi 'Permission denied' khi kết nối mysqli_query với PHP-FPM

Tác giả saos@ngmo, 01/07/20, 22:25

« Chủ đề trước - Chủ đề tiếp »

saos@ngmo

Nguyên nhân do bạn bật SELinux khi cài đặt OS. Các fix, bạn chỉ cần chạy lệnh này để cho phép SELinux kết nối httpd


Mã nguồn [Chọn]
sudo setsebool -P httpd_can_network_connect on
hoặc
Trích dẫnsudo setsebool -P httpd_can_network_connect 1

TinyPortal 1.6.7 © 2005-2020