Cách convert cơ sở dữ liệu mysql bị mã hoá UTF8 2 lần

Started by saos@ngmo, 01/07/20, 22:30

Previous topic - Next topic

saos@ngmo

Có nhiều bài hướng dẫn để convert lỗi UTF-8 bị mã hoá 2 lần nhưng đa số đều cần phải liệt kê từng cột của table.
Theo cách của mình tìm được trên StackOverflow thì chỉ cần 2 lệnh là đã giải quyết xong vấn đề.
Trước tiên, cần dump cơ sở dữ liệu với charset latin1, dùng lệnh sau ở console:

mysqldump -h DB_HOST -u DB_USER -p --skip-set-charset --default-character-set=latin1 DB_NAME > DB_NAME-dump.sql
Sau đó thực hiện import lại với lệnh sau:

mysql -h DB_HOST -u DB_USER -p --default-character-set=utf8 DB_NAME < DB_NAME-dump.sqlCredit: http://blog.hno3.org/2010/04/22/fixing-double-encoded-utf-8-data-in-mysql/

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, tìm kiếm Xưởng in hộp giấy cứng tại thủ đô, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng