Hướng dẫn tắt IPv6 trên Ubuntu đơn giản nhất

Started by [email protected], 02/02/21, 18:18

Previous topic - Next topic

[email protected]

Cách này được giới thiệu trên Lowendbox để giúp bạn tắt IPv6 trên máy chủ Ubuntu một cách nhanh nhất. Mặc dù IPv6 đã được triển khai đã được gần 10 năm tại Việt Nam tuy nhiên vẫn chưa thể bỏ được IPv4 trên máy chủ do còn nhiều thiết bị và phần mềm cũ vẫn còn đang được sử dụng.
Mặt khác, một số phần mềm cũng yêu cầu phải tắt IPv6 trên hệ điều hành mới có thể cài đặt được.
Đăng nhập vào Ubuntu Server của bạn ở chế độ console và chạy lệnh sau

sudo vi /etc/sysctl.confTrong màn hình hiện ra bạn di chuyển xuống phía dưới và thay đổi 3 thông số thành như bên dưới và lưu lại:
net.ipv6.conf.all.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.default.disable_ipv6 = 1
net.ipv6.conf.lo.disable_ipv6 = 1

Tiếp tục thực hiện khai báo thay đổi với hệ thống bằng lệnh:

sysctl -pMuốn kiểm tra chắc chắn các thay đổi vừa rồi đã có tác dụng hay chưa bạn chạy lệnh sau:
cat /proc/sys/net/ipv6/conf/all/disable_ipv6Kết quả nhận được sẽ là 1, điều này nghĩa là IPv6 đã được tắt thành công!

Lược dịch từ LEB

kế toán thuế tại hà Nội