Hướng dẫn sử dụng Github Desktop for Windows

Started by ngocthanh, 11/03/21, 15:08

Previous topic - Next topic

ngocthanh

Bài viết này mình sẽ giới thiệu và chia sẻ cách sử dụng Github Desktop for Windows

Bạn cần truy cập vào https://desktop.github.com để download phần mềm về máy của bạn.Khởi tạo một Repository mớiMuốn thay đổi tài khoản chọn File -> Options -> Sign inNhập tên Repository, nếu muốn thêm mục README thì tích box, chọn Create repositoryCác bạn có thể làm việc với Visual Studio Code, VSCode,...Ngay lập tức cửa sổ của VS Code sẽ xuất hiện
Bạn hãy bắt đầu viết code nào. Khi lưu Code thì sẽ tự động chuyển bài sang Github.
Khi thêm code sẽ xuất hiện những dấu + mới để ta dễ phát hiện.Nhập ghi chú rồi CommitBạn có thể xem lại lịch sử trước khi Publish Repository.Click Publish để đẩy Repository đến Github DesktopClick Publish RepositoryNhư vậy là các bạn đã đẩy lên thành công một Repository. Mình sẽ hướng dẫn tiếp các bạn đẩy cùng lúc nhiều Repository lên Github. Sau khi các bạn đã tạo thêm những thư mục khác click box muốn đẩy lên.

Nhập ghi chú rồi CommitCuối cùng Push Origin lên là xong.Như vậy là đã thành công một Repository

Và đây là bước tạo thêm Repository mới

Click Current Repository -> Add -> nhập tên -> Create New RepositoryTạo Branch mới

Click Current Branch -> New Branch -> nhập tên của Branch -> Create New BranchVậy là mình đã hướng dẫn dùng Github Desktop căn bản dễ hiểu nhất
Cảm ơn các bạn đã đọc bài viết của mình  :lick:

kế toán thuế tại hà Nội