Hướng dẫn sử dụng cơ bản Issue Gitlab

Started by ngocthanh, 16/03/21, 13:03

Previous topic - Next topic

ngocthanh

   Sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn sử dụng issue trong gitlab:

1. Truy cập vào website: URL https://about.gitlab.com/ 

2. Click vào "Sign in" để đăng nhập: • Đã có tài khoản thì chỉ cần nhập Email hoặc Username (tên tài khoản)và đăng nhập. • Chưa có tài khoản hãy click vào "Register now" để đăng ký tài khoản:3. Đăng ký tài khoản: • First name (tên người dùng):  (ví dụ: Nguyễn)
 • Last name (họ người dung): (ví dụ: Linh)
 • Username (tên tài khoản ): ví dụ: (linhnguyen)
 • Email: (vi dụ: [email protected])
 • Password (mật khẩu) và click vào "register" để tạo tài khoản • Hãy kiểm tra Email của bạn:Click vào "confirm your account" sẽ đưa bạn tới  màn hình đăng nhập của gitlabClick vào "sign in" màn hình sẽ hiện lên các vai trò để bạn lựa chọn:

 • My company or team ( cho công ty hoặc team)
 • Just me (cho bạn)Sau khi chọn xong hãy click vào "Continue" để tiếp tục • Group name (tên nhóm) : (ví dụ: nguyenlinh) Click vào "Create group" để tạo nhóm: • Project name (tên dự án): (ví dụ: NKL) Click vào "Create project" để tạo dự án:[/list]
[li]Nếu bạn là người mới thì hãy chọn "Novice" đã có kinh nghiệm thì chọn "Experienced"[/li]
[/list]

Sau khi bạn đăng nhập thành công màn hình sẽ hiển thị: • Hãy vào dự án mới tạo • Click vào "issues" (vấn đề) 🡪 "new issues" (vấn đề mới) • Title (tiêu đề): Nhập lỗi hoặc vấn đề gặp phải

 • Description (mô tả):  Nhập nội dung hoặc đính kèm file,ảnh,...
 • Assignee: Lựa chọn người mà bạn muốn gửi vấn đề này

Click vào "submit issue" để gửi vấn đề hoặc lỗi gặp phải
[/list]

Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bài viết của mình

kế toán thuế tại hà Nội