Có vô lý không nhỉ !

Started by Phan Tâm, 01/07/08, 13:37

Previous topic - Next topic

Phan Tâm

Hai hình rỏ ràng bằng nhau mà trời :

Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

[email protected]

Hình ở dưới có cạnh huyền bị cong lên, còn hình ở trên có cạnh huyền bị lõm xuống và đó là lý do mắt của chúng ta bị đánh lừa. Hết!

Lovers_Again

Quote from: [email protected] on 01/07/08, 13:39
Hình ở dưới có cạnh huyền bị cong lên, còn hình ở trên có cạnh huyền bị lõm xuống và đó là lý do mắt của chúng ta bị đánh lừa. Hết!


tại sao lại thiếu mất một Ô hả bác
Nguy hiểm nhất là khi: Đứng trước Bò, Sau lưng Ngựa và ở cạnh người Ngu

Phan Tâm

#3
Mời xem sự di chuyển của hình :

http://www.michaelbach.de/ot/ang_trianglePuzzle/index.html

( lick chuột vào re-oder pieces - sau đó chọn back )

Trong quá trình di chuyển cạnh huyền không thấy cong nhỉ ?
Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

[email protected]

Câu trả lời của link mà Phantam gửi

kế toán thuế tại hà Nội