Hành trình văn hoá

Started by votinh_d86, 15/10/07, 20:31

Previous topic - Next topic

Sao_Online

Quote from: ly_n_ly on 06/02/08, 19:53
uh nhỉ
đoán típ...
Cung điện mùa đông- Nga

Duyệt đáp án này! + 1 điểm cho Ly trong những giờ phút đầu tiên của năm 2008!
Đi dân nhớ, ở dân thương!

saos@ngmo

Quote from: Lovers_Again on 04/02/08, 20:37
Quote from: saos@ngmo on 02/02/08, 18:22


Người thật việc thật, đây là ở đâu?

Đây là Đà Lạt-Lâm Đồng

Không phải thế mà, chị hangle124 cũng không đoán ra được à?

SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, tìm kiếm Xưởng in hộp giấy cứng tại thủ đô, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng