Mời đối Lục Bát

Started by Phan Tâm, 12/10/09, 12:10

Previous topic - Next topic

tùng anh

Quote from: Phan Tâm on 02/04/16, 15:07


Phan Tâm đáp :

Chơ vơ đồng cảnh chơ vơ
Thương tình , con chữ hóa thơ chàng - nàng
Trùng câu nghĩa cữ rất sang :
" Chúc nhau hạnh phúc " . Lỡ làng đời riêng .Phải chi ngăn cách đôi miền
Xa nhau ngàn dặm - "đời riêng lỡ làng"

Ở đây cách một vách ngăn

Sao không đánh tiếng? Hỡi chàng tại sao?
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

Phan Tâm


Thơ Tùng Anh .

Phải chi ngăn cách đôi miền
Xa nhau ngàn dặm - "đời riêng lỡ làng"
Ở đây cách một vách ngăn
Sao không đánh tiếng? Hỡi chàng tại sao?


Phan Tâm đáp :

Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời  .
Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

Tâm ThanhPhan Tâm đáp :

Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời  .Thương Đời Thiếu Nử ..!


Mảnh Đời Em ... Chẳng ai lo !
Đành về .. Mượn bút làm Thơ Tình Buồn.
Đêm đêm nhìn ánh Trăng suông ..!
Thương Đời Thiếu nử ... Cô Đơn .. Một Mình ...


Tâm Thanhtùng anh

#13
Quote from: Phan Tâm on 03/04/16, 15:25

Con tim ẩn giấu con tim
Yêu đương chẳng thể , im lìm buồn tênh
Bao lần muốn gọi cung nghênh
Lại e má phấn lênh đênh mảnh đời  .


Trăng kia - Trăng ở trên trời!
Anh kia - Anh ở bên đời với ai?
Tình kia - Tình đã nhạt phai
Lòng em đã chết từ ngày xa nhau

Tùng Anh

Chỉnh Thơ vào giữa theo yêu cầu . Mod .
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

Phan Tâm

#14
Thơ Tùng Anh :


Trăng kia - Trăng ở trên trời!
Anh kia - Anh ở bên đời với ai?
Tình kia - Tình đã nhạt phai
Lòng em đã chết từ ngày xa nhau


Trăng kia viếng cảnh phù tang
Trách ta vô cảm lỡ làng uyên ương
Tiếng dơi ngang nhắc vô thường
Còn vương chiếc bóng cuối đường phân ly .


Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

Phan Tâm

#15

Thơ Tâm Thanh .

Mảnh Đời Em ... Chẳng ai lo !
Đành về .. Mượn bút làm Thơ Tình Buồn.
Đêm đêm nhìn ánh Trăng suông ..!
Thương Đời Thiếu nử ... Cô Đơn .. Một Mình ...
Thơ tình - ai buộc đời em ?
Đưa đây bối rối anh xem giúp nào
Trăng suông vẫn thể ngọt ngào
Đêm nay chia chén rượu đào tương tư . .


Cái mà mọi người luôn cần là sự tốt bụng .


Trung Tâm Văn Hóa TT-TT Huyện Long Thành - Đồng Nai
       Chủ nhiệm CLB " Người Yêu Thơ " Long Thành .
ĐT : 0901 614 370 .
Email : [email protected]

tùng anh

Quote from: Phan Tâm on 14/07/16, 20:10

Trăng kia viếng cảnh phù tang
Trách ta vô cảm lỡ làng uyên ương
Tiếng dơi ngang nhắc vô thường
Còn vương chiếc bóng cuối đường phân ly .


Buồn thương hai chữ "phân ly"
Bao nhiêu hẹn ước biết tìm nơi đâu?
Tình yêu chẳng thể cưỡng cầu
Anh vui nơi ấy, âu sầu phần em
Đến đây một khắc tương phùng
Tri nhân tri kỷ ngại ngùng làm chi?
Đến đây một khắc ca thi
Dù mai không gặp xin ghi vào lòng

kế toán thuế tại hà Nội