Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Topics - QUANGKHAI

#321
Tui tên Trịnh Quang Khải - hàng công ty ( có bảo hành - tem bảo hành vẫn còn ) có một số thành viên hiểu làm là tối có gia đình rồi thực sự không phải là như vậy.
Tui xin kiện lên admin - saos@ngmo phân sử vụ này cho tui. có sự hiểu lầm vửa rôi là do tên Trọng Việt hắn đưa ảnh của cháu tui lên wep làm cho mọi thành viên hiểu lầm tui. xin admin phân sử cho tui - tên Trọng Việt này hắn chơi sỏ tui rồi .
Chào mọi người tui về sẽ đập đầu vào chăn bông tự tử thui  :banghead:   
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội