Menu

Show posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.

Show posts Menu

Messages - vovavietnam

#1
Bạn ấy yên bề gia thất rồi Tùng Anh ạ :)
#2
Đồng chí cũng là dân CNTT à?
#4
Lâu lắm rồi mới thấy em :)
#6
bao tiền thế bạn ơi???
#7
Thank Tâm Thanh nhé! Nhìn ngầu hơn Vova nhiều, hi ^^
#10
Tròn 3 năm rồi, bây giờ không tìm lại được cảm xúc để làm những việc này  :lick:
kế toán thuế tại hà Nội