Menu

General Statistics - kem

Total time spent Online
8 days, 14 hours and 32 minutes
Total Posts
2,619 posts
Total Topics started
64 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
3 votes

Posting activity by Time

 • 36 posts (4%)
  0
 • 24 posts (2%)
  1
 • 12 posts (1%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 3 posts (0%)
  6
 • 5 posts (0%)
  7
 • 22 posts (2%)
  8
 • 21 posts (2%)
  9
 • 36 posts (4%)
  10
 • 38 posts (4%)
  11
 • 45 posts (4%)
  12
 • 46 posts (5%)
  13
 • 16 posts (2%)
  14
 • 35 posts (3%)
  15
 • 47 posts (5%)
  16
 • 44 posts (4%)
  17
 • 31 posts (3%)
  18
 • 45 posts (4%)
  19
 • 107 posts (11%)
  20
 • 141 posts (14%)
  21
 • 173 posts (17%)
  22
 • 74 posts (7%)
  23

Most popular Boards by Posts

Yêu tiếng cười - Chat chít
231 posts of the member's 2619 posts (8.82%)
231
Báo củ cải
215 posts of the member's 2619 posts (8.21%)
215
Văn xuôi
203 posts of the member's 2619 posts (7.75%)
203
Giao lưu âm nhạc
78 posts of the member's 2619 posts (2.98%)
78
Thể thao
72 posts of the member's 2619 posts (2.75%)
72
Gallery cuộc sống
41 posts of the member's 2619 posts (1.57%)
41
Mobile
20 posts of the member's 2619 posts (0.76%)
20
Đố vui
19 posts of the member's 2619 posts (0.73%)
19
Ngoại ngữ
16 posts of the member's 2619 posts (0.61%)
16
Tin học
11 posts of the member's 2619 posts (0.42%)
11

Most popular Boards by Activity

Báo củ cải
215 posts of the board's 676 posts (31.80%)
31.80%
Thể thao
72 posts of the board's 435 posts (16.55%)
16.55%
Văn xuôi
203 posts of the board's 3338 posts (6.08%)
6.08%
Mobile
20 posts of the board's 360 posts (5.56%)
5.56%
Yêu tiếng cười - Chat chít
231 posts of the board's 7394 posts (3.12%)
3.12%
Tình ca cho em
4 posts of the board's 162 posts (2.47%)
2.47%
Giao lưu âm nhạc
78 posts of the board's 3170 posts (2.46%)
2.46%
Gallery cuộc sống
41 posts of the board's 1967 posts (2.08%)
2.08%
Đồ họa máy tính
5 posts of the board's 314 posts (1.59%)
1.59%
Ngoại ngữ
16 posts of the board's 1029 posts (1.55%)
1.55%
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội