Menu

General Statistics - kem

Total time spent Online
8 days, 14 hours and 32 minutes
Total Posts
2,619 posts
Total Topics started
64 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
3 votes

Posting activity by Time

 • 36 posts (4%)
  0
 • 24 posts (2%)
  1
 • 12 posts (1%)
  2
 • 0 posts (0%)
  3
 • 0 posts (0%)
  4
 • 0 posts (0%)
  5
 • 3 posts (0%)
  6
 • 5 posts (0%)
  7
 • 22 posts (2%)
  8
 • 21 posts (2%)
  9
 • 36 posts (4%)
  10
 • 38 posts (4%)
  11
 • 45 posts (4%)
  12
 • 46 posts (5%)
  13
 • 16 posts (2%)
  14
 • 35 posts (3%)
  15
 • 47 posts (5%)
  16
 • 44 posts (4%)
  17
 • 31 posts (3%)
  18
 • 45 posts (4%)
  19
 • 107 posts (11%)
  20
 • 141 posts (14%)
  21
 • 173 posts (17%)
  22
 • 74 posts (7%)
  23

Most popular Boards by Posts

Yêu tiếng cười - Chat chít
231 posts of the member's 2619 posts (8.82%)
231
Báo củ cải
215 posts of the member's 2619 posts (8.21%)
215
Văn xuôi
203 posts of the member's 2619 posts (7.75%)
203
Giao lưu âm nhạc
78 posts of the member's 2619 posts (2.98%)
78
Thể thao
72 posts of the member's 2619 posts (2.75%)
72
Gallery cuộc sống
41 posts of the member's 2619 posts (1.57%)
41
Mobile
20 posts of the member's 2619 posts (0.76%)
20
Đố vui
19 posts of the member's 2619 posts (0.73%)
19
Ngoại ngữ
16 posts of the member's 2619 posts (0.61%)
16
Tin học
11 posts of the member's 2619 posts (0.42%)
11

Most popular Boards by Activity

Báo củ cải
215 posts of the board's 676 posts (31.80%)
31.80%
Thể thao
72 posts of the board's 435 posts (16.55%)
16.55%
Văn xuôi
203 posts of the board's 3338 posts (6.08%)
6.08%
Mobile
20 posts of the board's 360 posts (5.56%)
5.56%
Yêu tiếng cười - Chat chít
231 posts of the board's 7394 posts (3.12%)
3.12%
Tình ca cho em
4 posts of the board's 162 posts (2.47%)
2.47%
Giao lưu âm nhạc
78 posts of the board's 3170 posts (2.46%)
2.46%
Gallery cuộc sống
41 posts of the board's 1967 posts (2.08%)
2.08%
Đồ họa máy tính
5 posts of the board's 314 posts (1.59%)
1.59%
Ngoại ngữ
16 posts of the board's 1029 posts (1.55%)
1.55%
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, tìm kiếm Xưởng in hộp giấy cứng tại thủ đô, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng