Menu

General Statistics - Lovers_Again

Total time spent Online
31 days, 16 hours and 8 minutes
Total Posts
2,176 posts
Total Topics started
172 topics
Number of Polls created
0 polls
Number of Votes cast
3 votes

Posting activity by Time

 • 25 posts (2%)
  0
 • 10 posts (1%)
  1
 • 9 posts (1%)
  2
 • 7 posts (1%)
  3
 • 8 posts (1%)
  4
 • 6 posts (1%)
  5
 • 36 posts (4%)
  6
 • 29 posts (3%)
  7
 • 19 posts (2%)
  8
 • 26 posts (3%)
  9
 • 81 posts (8%)
  10
 • 27 posts (3%)
  11
 • 26 posts (3%)
  12
 • 36 posts (4%)
  13
 • 23 posts (2%)
  14
 • 75 posts (7%)
  15
 • 64 posts (6%)
  16
 • 77 posts (8%)
  17
 • 113 posts (11%)
  18
 • 68 posts (7%)
  19
 • 83 posts (8%)
  20
 • 67 posts (7%)
  21
 • 53 posts (5%)
  22
 • 33 posts (3%)
  23

Most popular Boards by Posts

Tài Hoa Thi
251 posts of the member's 2176 posts (11.53%)
251
Yêu tiếng cười - Chat chít
242 posts of the member's 2176 posts (11.12%)
242
Tin học
186 posts of the member's 2176 posts (8.55%)
186
Người yêu thơ
84 posts of the member's 2176 posts (3.86%)
84
Đố vui
76 posts of the member's 2176 posts (3.49%)
76
Giao lưu âm nhạc
75 posts of the member's 2176 posts (3.45%)
75
Ngoại ngữ
67 posts of the member's 2176 posts (3.08%)
67
Không phân loại
54 posts of the member's 2176 posts (2.48%)
54
Thơ sáng tác
43 posts of the member's 2176 posts (1.98%)
43
Gallery cuộc sống
39 posts of the member's 2176 posts (1.79%)
39

Most popular Boards by Activity

IOS
3 posts of the board's 6 posts (50.00%)
50.00%
Android
6 posts of the board's 15 posts (40.00%)
40.00%
Tài Hoa Thi
251 posts of the board's 1475 posts (17.02%)
17.02%
Tin học
186 posts of the board's 2655 posts (7.01%)
7.01%
Ngoại ngữ
67 posts of the board's 1029 posts (6.51%)
6.51%
Mobile
23 posts of the board's 360 posts (6.39%)
6.39%
Không phân loại
54 posts of the board's 891 posts (6.06%)
6.06%
Người yêu thơ
84 posts of the board's 1605 posts (5.23%)
5.23%
Thông báo chung
6 posts of the board's 131 posts (4.58%)
4.58%
Thơ sáng tác
43 posts of the board's 1011 posts (4.25%)
4.25%
SEO ngành nghề, cỏ nhân tạo, chuyên sửa máy rửa bát tại hà nội, tình yêu độ xe Mercedes, chuyên sửa chữa tivi tại nhà ở Hà Nội, đặt hàng tượng phật đồ thờ tâm linh làng nghề Sơn Đồng | Điện lạnh Bách Khoa Hà Nội